Ve škole - Školní družina

Školní družina

Školní družina je plně obsazena, využíváme celé kapacity 47 žáků. Program školní družiny je zaměřen na volnočasové, zájmové a relaxační aktivity. Škola má 3 oddělení školní družiny. Otevřena jsou každý den odpoledne od 13,00 - 15,00 hodin. Ze školní družiny naši žáci odjíždějí svozem nebo jsou odváděni rodiči.

Kde nás najdete