Ve škole - Speciálně pedagogické programy

Solná jeskyně

Pobyt v solné jeskyni uměle vytváří mořské mikroklima a využívá se za účelem léčení a relaxace. Solná jeskyně je vytvořena kombinací čistě přírodních mořských solí z Mrtvého a Černého moře. Celý interiér obsahuje více než 14 tun soli. Sůl Galos se skládá z 80 % z NaCl (chlorid sodný). Ten hraje klíčovou roli ve spoustě fyziologických procesů našeho těla. Udržuje stálý krevní tlak a reguluje nervovou soustavu.

 

Kromě toho sůl Galos obsahuje:

 

Návštěvy solných jeskyní pomáhají při léčení následujících onemocnění:

Jedna hodina strávená v solné jeskyni se zhruba rovná třídennímu pobytu u moře. 

 

Snoezelen

V lednu 2012 jsme dokončili realizaci psychorehabilitační místnosti snoezelen. Díky této místnosti může škola nabídnout další terapii, která usnadňuje dětem vnímání a učení.

Není jednoduché pracovat s dětmi, natož pak s dospělými, kteří nereagují takzvaným „normálním způsobem“. Nevíme a neumíme přesně zjistit, co ve skutečnosti člověk s těžkým mentálním postižením vnímá, jak přemýšlí, co cítí, a zda je pro něj důležité to, co je důležité pro nás zdravé. Tento fakt v našem životě nezměníme. Ovšem co je stejné pro život každého člověka, je dostatek všemožných podnětů. Díky nim rosteme, vyvíjíme se a měníme. Toto umožňuje Snoezelen díky podnětnosti prostředí, která je mnohem vyšší než v prostředí běžném. Multismyslovost je zde vytvořená uměle a individuálně. Cílem Snoezelenu je vytvoření prostředí, které je naprosto odlišné, zážitkové, neočekávané, prostředí, které dokáže vyřešit konkrétní a individuální problémy člověka.

 

Snoezelen – kombinace dvou holandských slov – snuffelen – cítit, čichat a doezelen – dřímat, pospávat, pobývat, relaxovat. Je zde nesčetně podnětů smyslových – zrakových, sluchových, čichových, hmatových. Jde tedy o rozvoj primárních smyslů a percepce.

 

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, sloužící pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „se nic nemusí a vše je dovoleno“.

                                                                                                                                        

Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

 
Cíle koncepce Snoezelenu:

    

Čím větším počtem smyslů se vtiskne nějaká představa do duše, tím jistěji se s ní seznamujeme a pevněji si ji podržíme“ Jan Amos Komenský

Rehabilitační cvičení

Cílem rehabilitační péče je snaha o zlepšení životních možností dětí a naplnění programu Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Rehabilitační péči zajišťuje kvalifikovaný fyzioterapeut. Je zde využívána hydromasážní vana, míčkování, masáže, léčebná tělesná výchova zaměřená na vytahování kontraktur, uvolňování spasmů a správné držení těla. Rehabilitační cvičení vede ke zvyšování svalové síly a kvality pohybu, úkony vyžadující zapojení jemné motoriky napomáhají nácviku sebeobsluhy. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Kde nás najdete

NAPIŠTE NÁM