Ve škole - Základní škola

Základní škola speciální

V deseti ročnících speciální školy se vzdělávají žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Cílem výchovně vzdělávací práce je, aby žáci při odborné pedagogické péči a ve vhodně upravených prostorách a získali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním světě. Aby dosáhli maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých a zapojili se dle svých možností do společenského života s co nejmenší mírou podpory. Po ukončení studia žáci navštěvují stacionář NONA nebo chodí do Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně či do Střední Odborné Škola a Středního Odborného učiliště Nové Město nad Metují.

Základní škola

Podle RVP ZV se vzdělává 5 žáků s lehkým mentálním postižením, kteří se díky míře postižení nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Program ZŠ je devítiletý, poté žáci odcházejí do Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně nebo do Střední Odborné Škola a Středního Odborného učiliště Nové Město nad Metují.

Přípravný stupeň

Přípravný stupeň Základní školy navštěvují žáci od 5 – 8 let. Přípravný stupeň umožňuje našim žákům dozrát, naučit se soustředit a připravit se na vstup do školy. V přípravném stupni máme nyní 8 žáků.

Kde nás najdete

NAPIŠTE NÁM