Čarodějnický rej

IMG 151Čarodějnické dopoledne proběhlo ve škole v pátek 28. května v jídelně školy. Protože nám nepřálo počasí, slavili jsme tento svátek ve škole a buřtíky si opekli v troubě. Během dopoledne proběhlo několik soutěží, ze kterých si děti odnesly domů odměny. Všichni čarodějové i čarodějnice odlétali ze sletu velmi spokojeni a už se těší opět na další rok. Budeme doufat, že příště už se dočkáme sletu v přírodě.

Petice za rodiny, vychovávající dítě s PAS

Na webových stránkách www.detiuplnku.cz je možné zhlédnout dokumentární film, který vysílala ČT2 v úterý 2. května, a který popisuje život dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodičů. Poukazuje na skutečnost, že na pečujících rodinách leží neúměrná zátěž, která má závažné zdravotní, psychické a sociální dopady. Rodiče, či ostatní blízcí, se potýkají s velkou mírou vyčerpání a  stresu, absencí odpočinku, zdravotními problémy, nemožností seberealizace, sociální izolací a především velkou nejistotou ohledně života jejich dětí v budoucnosti. Mnoho rodin tuto zátěž nevydrží a rozpadne se. V České republice není výjimkou, že se o lidi s PAS starají rodiče až do pozdního stáří, protože zkrátka není nikdo ochotný náročnou péči převzít. Pokud chcete podpořit rodiny vychovávající děti s PAS, můžete tak učinit přes elektronickou petici, kterou naleznete zde.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s.

Plavecký kurz u konce

Na konci dubna byl ukončen druhý kurz plavání a děti si vylovily z vody mokrá vysvědčení. Je moc prima pozorovat, jak se z neplavců postupně stávají plavci a potapěči. Všichni zasluhují pochvalu za snahu a aktivitu při jednotlivých plaveckých lekcích.

Byli jsme v divadle

V pondělí 24. dubna jsme zavítali do novoměstského kina na divadelní představení "Hrátky na pohádky". Hudební divadlo dětem z Hradce Králové je jistotou kvalitního představení. A bylo tomu i tentokrát. Spousta dobré muziky i písniček doprovodilo tři pohádky. Jak děti, tak i paní učitelky, odcházely z divadla s úsměvy na tváři.

Jste zde: Domů